RaspberryPi połączenie przez FTP z pomocą TotalCommander’a

Prawdą jest, że najprostsze rozwiązania są najlepsze. Dlatego czasem gdy chcemy przetransferować jakieś pliki z lub do maliny najlepiej jest to zrobić poprzez połączenie FTP. Samo uruchomienie serwer’a FTP wymaga wpisania dwóch komend.
Pierwsza komenda to aktualizacja posiadanego systemu na malinie. W tym celu wpisujemy komendę:

sudo apt-get update

Następnie instalujemy serwer:

sudo apt-get install proftpd

W trakcie instalacji zapytani będziemy o typ serwera jaki chcemy zainstalować. Wybieramy wariant „Standalone”.

Z chwilą zakończenia instalacji serwer działa. Udostępniony jest katalog /home/pi. Teraz należy przesiąść się na komputer z którego chcemy wykonać połączenie. Na komputerze powinniśmy zainstalować program TotalCommander. Po jego instalacji i uruchomieniu, postępujemy w nastęujący sposób.

1. klikamy w ikonkę „FTP” (patrz rysunek poniżej).

2. W nowym okienku (patrz rysunek poniżej) wybieramy „nowe połączenie”.

3. W kolejnym nowym okienku (patrz rysunek poniżej) definiujemy parametry połaćzenia.

– W polu „sesja” wpisujemy nazwę połączenia, ale nie jest to jakiś tajemniczy klucz, tylko dowolna nazwa, np. „RPi”, „moje połączenie”, „rower”. W tym miejscu pierwszeństwo ma nasza wyobraźnia. 🙂

– w polu „Nazwa hosta[port]:” wpisujemy adres IP pod jakim funkcjonuje malina i dopisujemy do niego „:21” czyli konkretny port do tego typu połączenia.

Może to wyglądać np. tak:

192.168.5.57:21
Jak dowiedzieć się jaki jest adres IP naszej maliny? Oczywiście trzeba ją uruchomić i gdy już działa, można to zrobić na dwa sposoby.

Albo w górnym lewym rogu ekranu najechać na ikonę dwóch komputerków. W efekcie samego najechania wyświetli się okienko informacyjne z nr IP.

Albo w LXTerminal’u wpisać komendę ifconfig.

– w polu „Użytkownik” wpisujemy nazwę naszego użytkownika w malinie. Jeżeli nic nie zmienialiśmy brzmi ona „pi”.

– w polu „Hasło” wpisujemy hasło do logowania do naszej maliny. Jeżeli nic nie zmienialiśmy to brzmi ono „raspberry”.

Po zrobieniu powyższego klikamy OK, a następnie Połącz.

Po wykonaniu powyższego powinniśmy być połączeni… 🙂

Zainteresowany/a zabawką?

skontaktuj się z nami

Zrobsobiecos.pl
ul. Marlicza 34/2, 71-246 Szczecin
e-mail: biuro@zrobsobiecos.pl