Raspberry Pi/Pyton program do automatycznego wysyłania mail’i

W różnych projektach chcielibyśmy aby malina automatycznie wysyłała do nas komunikaty, np. w formie mail’a. W tym celu niezbędne jest napisanie stosownego programu np. w Python’ie.

Nie ma w tym wielkiej filozofii. Najlepiej skopiować poniższy kod i dostosować go do własnych ustawień konta mail’owego, z którego mają być wysyłane mail’e. Kod takiego programu będzie wyglądał następująco:

import smtplib
	
	TO = 'jan.nowak@wp.pl' 						#wprowadzamy tu adres do którego ma być wysłany email
	SUBJECT = 'mail od mailny'					#wprowadzamy tytułnaszego mail'a
	TEXT ='Ten mail został wysłany automatycznie przez malinę'	#wprowadzany tekst naszego mail'a

	gmail_sender = 'jan.kowalski@gmail.com' 			#w tym miejscu podajemy adres mailowy z którego wysyłamy wiadomość
	gmail_passwd = 'hasło' 	#w tym miejscu podajemy hasło do logowania się do naszej skrzynki, aby program mógł się zalogować

	server = smtplib.SMTP('smtp.gmail.com',587)			#w tym miejscu podajemy namiary do naszego serwera 
	server.ehlo()
	server.starttls()
	server.ehlo
	server.login(gmail_sender,gmail_passwd)

	BODY = '\r \n '.join([
	'TO: %s' %TO,
	'FROM: %s' %gmail_sender,
	'Subject: %s' % SUBJECT,
	' ',
	TEXT
	])

	try:
		server.sendmail(gmail_sender,[TO],BODY)
		print 'mail wyslany'
	except:
		print 'blad w wysylaniu maila'

	server.quit()

Automatyczne wysyłanie mail’i może być sprzężone z naciśnięciem guzika, sygnałem otwarcia okna, lub czujnikiem ruchu.

Powodzenia… 🙂

 

Zainteresowany/a zabawką?

skontaktuj się z nami

Zrobsobiecos.pl
ul. Marlicza 34/2, 71-246 Szczecin
e-mail: biuro@zrobsobiecos.pl