Zdalny pulpit VNC

Jeżeli chcemy usprawnić naszą codzienną pracę i zabawę maliną chcemy realizować na naszym komputerze, można to osiągnąć instalując zdalny pulpit VNC.
Jak już można się zorientować potrzebny jest oprócz naszej maliny, komputer z którego będziemy chcieli się łączyć z RPi.

Ale zacznijmy od instalacji serwera VNC na malinie. Instalację realizujemy w LXTerminal’u. Czyli w takim oto okienku:

Oczywisćie wypadałoby w pierwszej kolejności odświeżyć nasz system, za pomocą komendy:

sudo apt-get update

Następnie instalujemy serwer:

sudo apt-get install tightvncserver

Po wykonanej instalacji odpalamy tightvncserwer aby zdefiniować hasła dostępu. W tym celu wpisujemy komendę:

tightvncserver

Zostaniemy zapytanie o podanie hasła dostępu, o jego potwierdzenie oraz czy chcemy ustanowićhasło wyłącznie do odczytu.

Po wykonaniu powyższego musimy stworzyć plik z ustawieniami serwera. Najłatwiej jest skopiować poniższy kod.

#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides:     tightvncserver
# Required-Start:  $local_fs
# Required-Stop:   $local_fs
# Default-Start:   2 3 4 5
# Default-Stop:   0 1 6
# Short-Description: Start/stop tightvncserver
### END INIT INFO

### Customize this entry
# Set the USER variable to the name of the user to start tightvncserver under
export USER='pi'
### End customization required
eval cd ~$USER
case "$1" in
	start)
		su $USER -c '/usr/bin/tightvncserver :1'
		echo "Starting TightVNC server for $USER "
		;;
	stop)
		pkill Xtightvnc
		echo "Tightvncserver stopped"
		;;
	*)
		echo "Usage: /etc/init.d/tightvncserver {start|stop}"
		exit 1
		;;
esac
exit 0

No właśnie, niby najłatwiej jest go skopiować, tylko jak przerzucić go z naszego komputera na malinę?

W tym celu możemy połączyć się z maliną przez FTP (opis tutaj).
Powyższy tekst zapiszmy w dowolnym pliku tekstowym, który tworzymy w notatniku i za pomocą połączenia FTP, przerzućmy go do maliny. Plik odnajdziemy w katalogu /home/pi, czyli podstawowym katalogu, w którym będą zapisywane w przyszłości nasze programy.

Kilka dni po dokonaniu wpisu zdałem sobie sprawę, że przecież można wejść na stronę WWW będąc na malinie i skopiować sobie tekst, bez przerzucania z drugiego komputera. 🙂
Ja wolę jednak pracę w inecie z mojego podstawowego kompa, bo malina nie jest mistrzem szybkości w przeglądaniu internetu.

Gdy już przerzuciliśmy nasz plik, możemy go otworzyć i zapisać zawartość „Ctrl+C” do schowka.

Następnie wpisujemy w LXTerminal komendę: sudo nano /etc/init.d/tightvncserver

W ten sposób uruchamiamy program do tworzenia plików. Następnie prawy przycisk myszy i klikamy „Paste”.
Po wklejeniu tekstu naciskamy „Ctrl+X” i wciskamy „y” aby potwierdzić, że chcemy zapisać tekst, a potem naciskamy „Enter” aby potwierdzić nazwę pliku do jakiego zapisujemy zawartość.
Jeszcze dwie komendy…

sudo chmod 755 /etc/init.d/tightvncserver

Nadajemy uprawnienia dla naszego pliku.

sudo update-rc.d tightvncserver defaults

Dzięki tej komendzie serwer będzie uruchamiany przy starcie maliny.
Po stronie maliny to już wszystko. Pozostało tylko sprawdzić jakie IP przydzielono malinie. Wykonujemy to komendą:

ifconfig

Teraz czas przesiąść się na drugi komputer. Niezbędny jest program do połączenia się z naszą maliną. Do tego celu polecam np. TightVNC Viewer, który mozna pobrać o tutaj.

Po pobraniu i zainstalowaniu odpalamy program. Pojawi się nam takie oto okno:

W polu „Remote Host” wpisujemy nasz adres IP po czym dodajemy do niego „:5901”. Nastęnie kliamy „Connect.
W efekcie pojawi sięnowe okienko w którym mamy wpisać hasło jakie zdefiniowaliśmy w malinie jako hasło dostępu do tightvncserver.

Po wykonaniu powyższego połączenie powinno się nawiązać.

Zainteresowany/a zabawką?

skontaktuj się z nami

Zrobsobiecos.pl
ul. Marlicza 34/2, 71-246 Szczecin
e-mail: biuro@zrobsobiecos.pl